çıktı

Problemlere Sistem Yaklaşımı

Sistem: Bir çok elemanın bir araya gelerek, bir amacı yerine getirmek için bir düzen halinde işlemesidir. Bu elemanlar 9 tanedir. Sistemin 9 Bileşeni Girdi Amaç Çıktı Alt Sistem Sınır Çevre Arayüz Bağlantılar Kısıtlar Sistematik Yaklaşımı 3 ÖLÜMCÜL SİSTEMATİK HATA Hedef Sapması İşlevsel Bozukluk İşlevsel Dikkat Dağınıklığı

Başa dön