Harbiden E-Ticaret Nedir?

  Küreselleşmeyle birlikte, uluslararası ticaret yapmanın boyutu değişmiş, bu alanda faaliyet gösterenlerin daha fazla rekabet avantajı sağlaması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Rekabet koşullarına ayak uydurabilmek, değişimi yönetebilmek için teknolojik yeniliklere uyum sağlanması, gerekli dönüşümün gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Günümüzde rekabet avantajını sağlamaya yönelik bu dönüşümün yeni bilişim araçlarından bağımsız gerçekleştirilebilmesi mümkün değildir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanan ticaretin yeni yüzü olan e-ticaret, yakından izlenmesi ve özellikle önem verilmesi gereken bir konudur. Firmalarımız teknolojiyi etkin ve etkili kullanarak elektronik ticaret alanında dinamik ve aksiyoner olmalı, iş planlarına elektronik ticareti dahil ederek sınırlarını genişletmeli ve küresel rekabet avantajını yakalamalıdırlar. Bu avantaj yakalandığında sonuçları, ülkemizin rekabetçi gücünde, toplam faktör verimliliğinde ve GSYİH’sinde artış olarak ortaya çıkacaktır. [1]

Elektronik ticaret ya da kısaca e-ticaret, 1995 yılından sonra İnternet kullanımının artmasıyla ortaya çıkan, ticaretin elektronik ortamda yapılması kavramıdır. Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır. Elektronik ticaret, ticari işlemlerden biri veya tamamının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi yoluyla reklam ve pazar araştırması, sipariş ve ödeme, teslimat olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. [2]

e-Ticaret Nedir?

Elektronik ticaret; mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır. Elektronik ticaret, ticari işlemlerden biri veya tamamının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi yoluyla reklam ve pazar araştırması, sipariş ve ödeme ile teslim olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.

B2C (Business to Consumer – Firmadan Tüketiciye) e-Ticaret:Son tüketiciye yönelik olarak şirketlerin ürün ve hizmetlerinin satışına ilişkin internet ortamında yürüttükleri ticari faaliyetlerdir. Bir diğer ifade ile e-Perakende siteleri (web mağazalar) ya da tedarikçi firmaların kendi web siteleri üzerinden, ürün ve hizmetlerin teslim koşulları, garanti koşulları, fiyatı ve diğer özellikleri belirlenmiş olarak satışını sağlamalarıdır. Maddi olmayan ürünler doğrudan e-ticaret konusu olup bu ürünlerin sipariş, ödeme ve teslimatları da internet üzerinden gerçekleşir. Maddi olan ürünlerin ticareti dolaylı e-ticaret yöntemi ile gerçekleştirilir. Burada tüketiciye yapılan satışlarda sipariş ve ödeme internet üzerinden, teslimatlar ise kamu veya özel sektöre ait kargo şirketle

eticaret
eticaret

ri tarafından fiziksel olarak gerçekleştirilir.

B2C e-Ticaretin sağladığı avantajlar: Firmadan-tüketiciye e-ticaretin birçok avantajı olmakla beraber en dikkat çekenler; doğrudan tüketiciye satış ile büyük ölçekli olarak da ifade edilen firmalar arası ticarete ilave satış hacmi yaratması, geleneksel pazarlama yöntemlerinin kullandığı satış kanallarına bağımlılığın ortadan kaldırılması ve geleneksel satış kanalarının oluşturduğu ilave maliyetin minimize edilmesidir.

İnternet perakendeciliği : 2003-2008 yılları arasında büyüme göstermiştir . Bu durum Türkiye’deki bilgisayar ve internet kullanıcılarının artışına bağlıdır. Net gelir seviyesinin artmasıyla daha çok insan bilgisayar satın alabilmekte ve internet bağlantısı ücretini ödeyebilmektedir. Buna bağlı olarak da daha çok insan internet perakende satış sitelerini ziyaret etmeye başlamıştır. Kredi kartı şirketlerinin güvenlik önlemlerini artırması ve kredi kartlarıyla bağlantılı olarak internet işlemlerinde görülen dolandırıcılığın azalması sayesinde tüketicilerin güveni artmıştır. Ürünlerin online olarak alınıp satılabildiği pazaryeri niteliğindeki web siteleri en önemli kanallardır. Söz konusu web sitelerinde geniş bir yelpazede ürünler alınıp satılabilmektedir. Anılan web siteleri hem yeni hem de ikinci el ürünler sunmakta ve tüketicilerin kolay bulamayacakları ürünleri sunmaları dolayısıyla da ilgi çekmektedir. İnternet perakendeciliği yapan şirketlerin çoğu, çeşitli üreticilerden çeşitli ürünleri online olarak satan ve sadece internet aracılığıyla iş yapan perakendecilerdir.

İnternet perakendeciliğinde tüketicilerin asıl önem verdiği nokta güvenliktir. Tüketiciler yalnızca güvenli olduğunu düşündükleri sitelerden alışveriş yapmaktadır. Tüketicilerin diğer önem verdiği noktalar ödeme seçenekleri ve indirimlerdir. İnternet perakendeciliğinin geleceği çok parlaktır ve öngörülen süre (2008-2013) içinde yeni yerel şirketlerin internet mağazası açmasına ve var olanların başarılarını artırmasına bağlı olarak internet perakendeciliğinin büyüme göstereceği tahmin edilmektedir Alım gücünde öngörülen artış daha fazla insanın internet erişimine ve bilgisayara sahip olmasına yön verecektir. Dolayısıyla tüketiciler online alışverişle daha fazla ilgilenecektir. İnternet perakendecilerinin esnek ödeme yöntemleri, geleneksel mağazaya göre daha geniş yelpazede ürün seçeneği ve mükemmel müşteri hizmetleri sunması gerekmektedir. Teslimat ve iade/geri ödeme konularında güvenilirlik ve hizmet etkinliği acısından müşterinin güveni kazanılırsa öngörülen süre içinde internet perakendeciliği gelişecektir.

B2B (Business to Business – Firmalar Arası) e-Ticaret: Firmalar arasındaki iş uygulamalarını internet ortamında destekleyen faaliyetlerdir. Bir diğer ifade ile şirketlerin ürün ve/veya hizmetlerin alım-satımına ilişkin iş ve işlemlerinin birçoğunu internet üzerinde gerçekleştirmeleridir. Büyük ölçekli ticaret olduğu için ürünlerin fiziki teslimi geleneksel nakliye araçları ile yapılır.

Elektronik Pazaryeri; Ağ Pazaryeri, e-Pazar ve Sanal Pazar olarak da adlandırılan e-pazaryerleri çoğunlukla birbirinden daha önce haberdar olmayan (tesadüfi) alıcı ve satıcılardan oluşur. Katılımcı olan alıcı ve satıcıların merkezi bir Pazaryeri üzerinden iletişimde bulunmalarını ve işlem yapmalarını sağlayan sistemlerdir. Bir diğer husus ise yıllık veya aylık olarak üyelik aidatı ödemeleridir. Tedarikçi ve alıcıların e-ticaretle ilgili iş ve işlemlerini yerine getirebildikleri internet ortamı olan B2B e-pazaryerleri, firmalar arası elektronik ticaretin gerçekleştirilmesini sağlayan en önemli araçtır. e-Pazaryerleri e-ticaretin her üç aşamada sunduğu işlemlerin doğrudan veya dolaylı olarak yerine getirilmesini sağlamaktadır.

e-Pazaryerlerinin Faydaları   

Elektronik pazaryerleri şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektöre ve alıcı veya satıcı olmalarına bağlı olarak farklı avantajlar sağlar.

Tedarikçiler (Satıcılar) İçin e-Pazaryerinin Faydaları:

 • Yeni alıcılar veya ticari ortaklar bulunması,
 • Yeni pazarlar bulunmasını sağlaması (farkında olunmayan pazarlara satış imkânı yaratılması),
 • İlave satış kanalı yaratılması,
 • Aracıya gerek kalmadan doğrudan alıcıya ulaşılması,
 • Daha düşük maliyetli pazarlama aracı olması,
 • Alıcıların taleplerini e-pazaryeri üzerinden göndermesi ve göreceli olarak bu sistemi daha güvenilir bulmaları nedeniyle müşterileri tarafından e-pazaryerinde yer alınmasının istenmesi,
 • Bir tanıtım aracı olarak da işlevinin olması,
 • Büyük ölçekli firmaların tedarik zinciri içindeki müşterileri ile ilişkilerinin optimizasyonu yoluyla değer zincirini iyileştirmesi,
 • Küçük ölçekli firmaların, büyük ölçekli firmalar ile aynı avantajlara sahip olması,
 • Rakipleri ve ürünlerini izleyebilme imkanı yaratması (ancak dikkat edilmesi gereken husus rakiplerinizin de sizi izliyor olması)
 • Bölgesel farklılıklar nedeniyle ortaya çıkan farklı çalışma saatlerinden kaynaklanan sınırlılıkları ve sorunları ortadan kaldırması (7×24 saat boyunca ulaşmayı ve ulaşılabilir olmayı sağlaması),
 • E -pazaryeri üzerinden açık artırma yoluyla satış gerçekleştirebilmeleri.

Alıcılar İçin E-Pazaryerinin Faydaları:

 • Yeni tedarikçiler veya ticari ortaklar bulunması,
 • Daha düşük maliyetli satın alma aracı olması,
 • Ürüne ve tedarikçisine doğrudan ulaşma imkânı yaratması (aracıların ortadan kalkması),
 • Satın alma sürecinde fiyatlar ve stok düzeyi gibi alanlarda önemli oranda şeffaflık sağlaması,
 • Bölgesel farklılıklar nedeniyle ortaya çıkan farklı çalışma saatlerinden kaynaklanan sınırlılıkları ve sorunları ortadan kaldırması (7X24 saat boyunca ulaşmayı ve ulaşılabilir olmayı sağlaması),
 • E-pazaryeri üzerinden açık artırma/eksiltme yoluyla alımları gerçekleştirebilmeleri,
 • Strateji oluşturmak için ürün ve hizmetlerin nasıl ve nereden temin edinilebileceğine ilişkin elektronik kaynak oluşturması,
 • Tedarikçi seçimindeki kısıtlılığı ortadan kaldırması,
 • Piyasada mevcut en uygun fiyat ve maliyetle ürün alımını garanti etmesi (piyasada mevcut uygun ürün ve fiyatı hakkında güncel bilgiye ulaşılmasını sağlaması),
 • Tek bir noktadan, birçok tedarikçi kanalıyla ürünün uygunluğunun ve fiyatının kontrol edilebilmesi. [3]

E-ticaret ve altında yatan teknoloji hızlı bir şekilde gelişmektedir, nereye gittiğini tahmin etmek de tehlikeli bir oyundur. Yine de ortada olan bazı belirgin eğilimler vardır. Mobil e-ticaret Avrupa’’nın sadece tecrübe edindiği anahtar gelişme alanıdır. Şimdiden mobil telefonlar ile web’de gezinmek ve birşeyler satın almak mümkündür. Bunun nasıl yok olacağı ve yok edici uygulamaların neler olacağı şu an net değildir. Ancak işletmeler ve yatırımcılar olasılıklar konusunda heyecanlanmaktadırlar ve hergün yeni mobil e-ticaret girişimcileri ortaya çıkmaktadır. Daha da önemlisi, Avrupa’ da PC bilgisayarlardan çok mobil telefon vardır. Bu nedenle beş yıl içinde bir Avrupalı’’nın mobil telefonla nette dolaşması bilgisayarla dolaşmasından daha olası bir durumdur. Gerçekte Japonya’da olan durum da budur. Açıkçası, tüketici Avrupa’da sınır olmaksızın mobil ise uygulanabilir kanun, yargı organları ve KDV alanlarında çözülmesi gereken bazı karmaşık düzenleyici yayınlar olacaktır. Her yerde olan internet ve bilgisayar diğer bir gelişme alanıdır. Bu, internete bağlı bir PC dışındaki araçları kapsamaktadır. Bu araçlar; ev sahibinin, mobil telefondan evinin klima kontrol sistemini kontrol edebileceği sistemden belirli yiyecek kaplarının atıldığını algılayıp marketten sipariş veren çöp kutuları sistemlerine kadar bütün araçlar olabilir. Daha ayrıntılı olarak, evin merkezi bilgisayar sisteminde yer alan akıllı ajanlar değişik elektrik jeneratörleri ve güç kaynakları ile anlaşıp evin sahibi için en iyi elektriği elde eder. Evin temsilcisi elektrik firmalarının temsilcileri (veya telekomünikasyon veya diğer hizmetler) ile görüşünce çözülmesi gereken daha ilginç sorumluluklar ve kontrat soruları ortaya çıkar. Aynı zamanda, diğer heyecan verici e-ticaret alanları da inceleniyor ve öyle gözüküyor ki geleceğin teknolojileri için bazı ortak noktalar bugünden öngörülmeye başlandı. Her durumda Avrupa Komisyonu, e-ticaret için AB içinde kanunların devamlılığını sağlayarak ticareti kolaylaştırmayı garanti edecek yasal bir çerçeve hazırlamaktadır. Birkaç yıl içinde bu büyük çapta yerine oturmuş olacaktır. Daha sonra bu, sadece yasama organlarının teknolojik gelişmeleri takip etmesinin veya çok geri kalmamasının sağlanmasının garanti edilmesi sorunu olacaktır. [4]

Kaynaklar:

[1]:Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı E-Ticaret  http://www.e-ticaret.gov.tr/ [2]: Wikipedia  http://tr.wikipedia.org/wiki/E-ticaret
[3]: Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı İhracat Bilgi Platformu http://www.ibp.gov.tr/bilkay/section-bk-etic-b2c-1.cfm [4]: PANİK YAPMAYIN! E-TİCARET YAPIN Corinna Schulze ve Jeffrey Baumgartner, Sayfa: 41

Harbiden E-Ticaret Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön