Endüstri 4.0 Hakkında Herkesin Bilmesi Gerekenler

İlk önce bu atmosfere ve atalarımızın yaptığı işin bir kısmını mekanize eden ilk makineler geldi. Sırada elektrik, montaj hattı ve seri üretimin doğuşu vardı. Sanayinin üçüncü dönemi, bilgisayarların ortaya çıkışı ve otomasyon başlangıcı ile başladı; robotlar ve makineler bu montaj hatlarındaki insan işçilerinin yerini almaya başladı.

Ve şimdi, bilgisayarlar ve otomasyon tamamen yeni bir şekilde birleşecek olan Industry 4.0’e giriyoruz; robotik, insan operatörlerinden çok az girdi ile robotik öğrenip kontrol edebilen makine öğrenme algoritmaları ile donatılmış bilgisayar sistemlerine uzaktan bağlanıyor.

Industry 4.0, siber-fiziksel sistemlerin fabrikanın fiziksel süreçlerini izlediği ve merkeziyetçi olmayan kararlar aldığı “akıllı fabrika” olarak adlandırılanları tanıttı. Fiziksel sistemler Şeylerin İnternet Oldu, hem kablosuz hem de internet üzerinden gerçek zamanlı olarak birbirleriyle ve insanlarla iletişim kuruyor ve işbirliği yapıyor.

Industry 4.0 olarak düşünülmesi gereken bir fabrika ya da sistem için aşağıdakileri içermelidir:

  • Birlikte Çalışabilirlik – birbirine bağlanan ve birbirleriyle iletişim kuran makineler, cihazlar, sensörler ve insanlar.
  • Bilgi şeffaflığı – sistemler, bilgiyi bağlamlaştırmak için sensör verileri aracılığıyla fiziksel dünyanın sanal bir kopyasını oluşturur.
  • Teknik yardım – hem insanların karar vermede ve sorunları çözmede sistemleri yeteneği ve insanlar için çok zor veya güvensiz görevleri insanlara yardımcı olma özelliği.
  • Merkezi olmayan karar verme – sib-fiziksel sistemlerin kendi başına basit kararlar verme ve mümkün olduğunca özerk olma özelliği.

Fakat büyük bir değişimin olduğu gibi, Endüstri 4.0 modelini benimsemekle ilgili zorluklar var:

  • Veri güvenliği sorunları, yeni sistemleri entegre ederek ve bu sistemlere daha fazla erişerek büyük ölçüde artıyor. Buna ek olarak, tescilli üretim bilgisi bir BT güvenlik problemi haline gelir.
  • Başarılı bir siber-fiziksel iletişim için, elde edilmesi ve sürdürülmesi zor olabilecek yüksek güvenilirlik ve istikrar gereklidir.
  • Daha az insan gözetimiyle üretim sürecinin bütünlüğünün muhafaza edilmesi bir engel oluşturabilir.
  • Yüksek ücretli insan işlerinin kaybolması, yeni otomasyonlara başlandığında daima bir endişe kaynağıdır.
  • Ve pahalı üretim kesintilerine neden olabilecek teknik problemlerden kaçınmak daima bir endişe kaynağıdır.

Buna ek olarak, bu sistemleri yaratmak ve uygulamak için sistemli bir deneyimsizlik ve insan gücü eksikliği vardır – paydaşların ve yatırımcıların yeni teknolojilere ağırlıklı yatırım yapmaktan çekinmemesi söz konusudur.

Fakat Endüstri 4.0 modelinin faydaları birçok üretim tesisi için endişeleri aşabilir. Çok tehlikeli çalışma ortamlarında, insan çalışanlarının sağlığı ve güvenliği önemli ölçüde iyileştirilebilir. Tedarik zincirleri, üretim ve teslimat sürecinin her aşamasında veri olduğunda daha kolay kontrol edilebilir. Bilgisayar kontrolü daha güvenilir ve tutarlı verimlilik ve çıktı üretebilir. Ve birçok işletme için elde edilen sonuçlar, gelirleri, pazar payı ve karlarını artırabilir.

Raporlar, Hindistan gibi gelişmekte olan pazarların Endüstri 4.0 uygulamalarından muazzam fayda sağladığını ve Ohio Cincinnati kentinin kendisini imalat sanayiinde yatırım ve yeniliği teşvik edecek bir “Endüstri 4.0 tanıtım şehri” ilan ettiğini belirtti.

O halde, Endüstri 4.0 gelirse ne olur dan ziyade ne kadar çabuk olur. Büyük veri ve diğer iş eğilimlerinde olduğu gibi, yeni benimsenenlerin bu yeni teknolojiye atılmaya cesaretleri için ödüllendirileceğinden ve değişim riskinden kaçınanlar alakasız hale gelip geride kaldıklarından şüpheleniyorum.

Endüstri 4.0 Hakkında Herkesin Bilmesi Gerekenler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön