Yönetici Üzerine

Yönetici: Başkalarıyla bir işi yapan denetleyen, etkin ve verimli yapan kişidir.

Yönetici verimli, Lider etkin olmalı

Görev dağılımı, kademelere ayırma, işleri takip, raporlama, sorumluluk alma, motive etme gibi görevleri vardır.

İster birinci düzey, ister üst düzey olsun Yöneticinin 5 işlevi vardır.

Yöneticinin 5 işlevi

 1. Planlama (En önemli)
 2. Organizasyon (Organize Etme)
 3. Organize Etmenin İnsani Boyutu: İnsan kaynakları yönetimidir. Hangi işler yapılacak?, İşleri kimler yapacak? gibi.
 4. Motivasyon(Yönlendirme)
 5. Denetim(Contorlling)

Yöneticilik Çıraklığı olmayan meslektir.

Yönetici Rolleri

1) İletişim Rolleri (Interpersonal Roles)

 1. Figurehead Role (Temsilcilik Rolü): Dışarıya doğrudur.

 2. Liqison Role (Bağlantı Rolü) : Yatay oynanan roldür.

 3. Leadership Role (Liderlik Rolü): Dikey Bağlantı Rolü

2)Bilişsel Roller (Informational Roles)

 1. Montiroing Role (Gözlemci Rolü)

 2. Disseminator Role (Bilgiyi yayma rolü)

 3. Spokesman Rolü (Sözcü Rolü)

3) Kararsal Roller (Decisional Roles)

 1. Entrepreneur Role : (Girşimcilik Rolü)

 2. Resource Allocator Role : (Kaynak Dağıtıcılık)

 3. Disturbance Handler Role: (Çatışma Çözücülük, Rahatsızlık Gidericilik)

 4. Negoriator Role: (Müzakerecilik Rolü)

 

 

 

 

Yönetici Üzerine

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön